Legal notice

De informatie op deze website is opgesteld met als doel informatie te verschaffen over napalmed, haar werking en de projecten die zij ondersteunt. Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven.

napalmed bezit het auteursrecht van alle (behalve indien anders aangeduid dit ivm teksten van derden die wij zouden gebruiken of beeldmateriaal) informatie op deze website. Uw toegang tot deze site geeft U geen recht om de informatie of delen ervan te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande toestemming hiervoor van napalmed.